Home » Lirik Lagu Take Your Chances On Me – Five — iLirikLagu

Lirik Lagu Take Your Chances On Me – Five — iLirikLagu

Lirik Lagu Take Your Chances On Me – Five — iLirikLagu


Ngoài xem bài viết này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác do chúng tôi cung cấp tại đây: Xem thêm nhiều kiến thức hơn tại đây

You was down and I wasn t around,
so I just wanna let you know how I feel.
I guess I know that you re needing me now,
I wanna be there but I just don t know how.

Read more useful information for you here.  Lirik Lagu Pass The Honey – Poetic Ammo — iLirikLagu
[BRIDGE] What was I gonna do cause you was there when I needed you,
and now I m feeling down cause you need me and I m not around.
Tell me can I make you see, make you feel and believe in me?
I don t know what it is but I need to let you know girl.

[CHORUS] If you wanna,
then baby clap your hands now.
If you re gonna,
then I can show you how.
Cause I can give you everything that you ll ever need,
so baby take your chances on me.

Read more useful information for you here.  Lirik Lagu Tragedi Tenda Biru – 2by2 & Liza Hanim — iLirikLagu

Now that I ve just realised
that I haven t really been there for you,
I promise you I know how you re feeling
and I m understanding what I should do.

[BRIDGE] [CHORUS x2] [BRIDGE TWO] What was I gonna do cause you was there when I needed you.
How can I let you know that I need you so and I can t let go.
Tell me can I make you see, make you feel and believe in me?
I don t know what it is but I need to let you know girl.

[CHORUS x3]

Read more useful information for you here.  โปรดเถิดรัก - COCKTAIL「Lyric Video」 | เนื้อเพลง โปรดเถิดรัก | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

Ngoài xem đề tài này bạn có thể truy cập thêm nhiều đánh giá hay khác tại đây: Xem thêm các bài viết thuộc chuyên mục THAILAND MUSIC tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.