Home » Lirik Lagu Piece Of My Heart – Faith Hill — iLirikLagu

Lirik Lagu Piece Of My Heart – Faith Hill — iLirikLagu

Lirik Lagu Piece Of My Heart – Faith Hill — iLirikLagu


Ngoài xem bài viết này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác do chúng tôi cung cấp tại đây: Xem thêm nhiều kiến thức hơn tại đây

Didn’t I Make You Feel Like You Were The Only Man
And Didn’t I Give You Everything That A Woman Possibly Can
Each Time I Tell Myself I Think I’ve Had Enough
Well I’m Gonna Show You Baby That A Woman Can Be Tough
So Come On Come On Come On And

Take It
Take Another Little Piece Of My Heart Now Baby
Take Another Little Piece Of My Heart
I Know You Will
Break It
Break Another Little Piece Of My Heart Now Baby
’cause You Know You Got It If It Makes You Feel Good So Good

Read more useful information for you here.  รวมเพลงไทย อมตะ ไพเราะ เสนาะหู ที่สุด | เพลงไทยไทย | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

You’re Out On The Street Lookin’ Good Baby
Deep Down In Your Heart You Know That It Ain’t Right
No You’ll Never Hear Me Cryin’ You Know I Cry All The Time
Each Time I Tell Myself That I Can’t Stand The Pain
You Hold Me In Your Arms And I Start Singin’ Once Again
So Come On Come On Come On And

Take It
Take Another Little Piece Of My Heart Now Baby
Take Another Little Piece Of My Heart
I Know You Will
Break It
Break Another Little Piece Of My Heart Now Baby
’cause You Know You Got It If It Makes You Feel Good So Good

Read more useful information for you here.  Talking Thailand - “ธรรมนัส” โชว์เหนือ “ประยุทธ์” พูดหล่อๆ บอกคนวิจารณ์คือกระจกสะท้อนให้ปรับปรุงตัว | เพลง ส มุ ย ไทย แลนด์ | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

Each Time I Tell Myself That I Can’t Stand The Pain
You Hold Me In Your Arms And I Start Singin’ Once Again
So Come On Come On Come On And

Take It
Take Another Little Piece Of My Heart Now Baby
Won’t You Just Take It
Take Another Little Piece Of My Heart
I Know You Will
And You Will Break It
Break Another Little Piece Of My Heart Now Baby
’cause You Know You Got It If It Makes You Feel Good So Good
Take Another Little Piece Of My Heart Now Baby
Won’t You Just Take It
Take Another Little Piece Of My Heart
I Know You Will
And You Will Break It
Break Another Little Piece Of My Heart Now Baby
Take Another Little Piece Of My Heart My Heart My Heart My Heart My Heart
Take Another Little Piece Of My Heart

Read more useful information for you here.  ดวงดาวแห่งรัก - Dr.Fuu「สอนกีตาร์ | มือใหม่ คอร์ดง่าย」Ep.8 เพลงเก่าน่าเล่น | ดวงดาวแห่งรัก คอร์ด | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

Ngoài xem đề tài này bạn có thể truy cập thêm nhiều đánh giá hay khác tại đây: Xem thêm các bài viết thuộc chuyên mục THAILAND MUSIC tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.