Home » Lirik Lagu Easy to Crash – Cake — iLirikLagu

Lirik Lagu Easy to Crash – Cake — iLirikLagu

Lirik Lagu Easy to Crash – Cake — iLirikLagu


Ngoài xem bài viết này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác do chúng tôi cung cấp tại đây: Xem thêm nhiều kiến thức hơn tại đây

Clouds hung hugely and oppressively
Over our busy little cars
Clouds hung hugely and oppressively
We didn’t notice
We didn’t care
We didn’t notice

Read more useful information for you here.  Lirik Lagu Kau Cahaya Aku Gemerlapan – Haslinda — iLirikLagu

Driving along in our luxury cars
Down to our pretty city of stars
Down to our pretty city of stars (Stars in our eyes)
Money in pocket (Hugs on TV)
Plugs in the socket

You know it would be easy, so easy
It would be easy to
It would be easy, so easy
It would be easy to crash

Schoolteachers, bakers, bankers, congressmen
Stargazers didn’t see a thing
Stockbrokers, singers, dancers, architects (Stars in our eyes)
We didn’t notice
We didn’t care (Hugs on TV)
We didn’t notice
Plugs in the socket

Read more useful information for you here.  วณิพก Dm - Backing track Guitar | แท ป เพลง เมด อิน ไทย แลนด์ | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

You know it would be easy, so easy
It would be (It would be easy)
You know it would be easy, so easy
It would be easy to crash

It would be easy (So easy, it would be easy)
You know (It would be easy, so easy)
You know (It would be easy)
It would be easy, so easy
You know (It would be easy)
It would be easy, so easy
You know (It would be easy)
It would be easy, so easy
It would be easy to crash

Read more useful information for you here.  Lirik Lagu Nafisa – XPDC — iLirikLagu

Ngoài xem đề tài này bạn có thể truy cập thêm nhiều đánh giá hay khác tại đây: Xem thêm cách THAILAND MUSIC tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.