Home » Lirik Lagu Drowse – Queen — iLirikLagu

Lirik Lagu Drowse – Queen — iLirikLagu

Lirik Lagu Drowse – Queen — iLirikLagu


Ngoài xem bài viết này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác do chúng tôi cung cấp tại đây: Xem thêm nhiều kiến thức hơn tại đây

What the Summer ’84 Queen Fan Club mag says the spoken end of the song
“Drowse” on the _A Day At The Races_ album is:

Read more useful information for you here.  Lirik Lagu The Prettiest Girl In The Whole Wide World – Weezer — iLirikLagu

Think I’ll have my eggs poached for breakfast again I’d like to be Clint
Eastwood
Jimi Hendrix, he was great
let’s try William The Conqueror
Now who else do I like?

Read more useful information for you here.  Lirik Lagu Jesnita – Exists — iLirikLagu

What most of the QMS agrees on for the spoken end of the song “Drowse” on
the _A Day At The Races_ album:

Have my eggs eggs poached for breakfast I guess

Nothing wrong with [I think I’ll be] Clint Eastwood.. Jimi Hendrix, he was
good.
[don’t know] Now who else do I like?
[something very very very faint].

Read more useful information for you here.  อ.กบดำพามาดูสองเฒ่าดวลขลุ่ยเพลงเมดอินไทยแลนด์ | โน๊ ต เพลง เมด อิน ไทย แลนด์ ขลุ่ย | รวบรวมเพลงไทยที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

If anybody thinks they know better/more, do let the QMS know!

Ngoài xem đề tài này bạn có thể truy cập thêm nhiều đánh giá hay khác tại đây: Xem thêm các bài viết thuộc chuyên mục THAILAND MUSIC tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.