Home » 做夢夢到蛇,竟然是這種預兆,讓人大吃一驚!【曉書說】 | 作夢夢到蛇 | 最新更新的华语音乐

做夢夢到蛇,竟然是這種預兆,讓人大吃一驚!【曉書說】 | 作夢夢到蛇 | 最新更新的华语音乐

Table of Contents

做夢夢到蛇,竟然是這種預兆,讓人大吃一驚!【曉書說】 | 在这里聆听最好的新音乐

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]观看下面的视频[/penci_button]

在这里你可以看到更多新的和更新的音乐: music.zcongnghe.com/chinese-music

Read more useful information for you here.  เป็นแฟนกับเรานะเฌอ !!! | Highlight | สุภาพบุรุษสุดซอย I 10 เม.ย. 61 | one31 | เด็ก ชอบ โชว์

与主题相关的图片 做夢夢到蛇,竟然是這種預兆,讓人大吃一驚!【曉書說】

做夢夢到蛇,竟然是這種預兆,讓人大吃一驚!【曉書說】

做夢夢到蛇,竟然是這種預兆,讓人大吃一驚!【曉書說】

有关主题的信息 作夢夢到蛇

#曉書說
做夢夢到蛇,竟然是這種預兆,讓人大吃一驚!【曉書說】

往期精彩內容:

這4種人是菩薩下凡,千萬不要傷害他們,否則因果讓你加倍償還!【曉書說】

把這3種錢佈施出去,業障也會跟著減少,現在知道還不晚【曉書說】

Read more useful information for you here.  88歲少林方丈怒砸18拳KO美國特種兵,場面失控裁判緊急救人! EA Sports UFC 4 | 武當 太極

人在臨終前3天,會出現這個現象,再忙也花兩分鐘看看【曉書說】

>>https:// music.zcongnghe.com我们希望我们提供的信息对您非常重要。感谢您跟进此信息。

相关搜索 作夢夢到蛇.

#做夢夢到蛇竟然是這種預兆讓人大吃一驚曉書說

曉書說,情感,哲學,道理,國學

做夢夢到蛇,竟然是這種預兆,讓人大吃一驚!【曉書說】

作夢夢到蛇.

16 thoughts on “做夢夢到蛇,竟然是這種預兆,讓人大吃一驚!【曉書說】 | 作夢夢到蛇 | 最新更新的华语音乐”

 1. 梦到被巨蛇生吞怎么说? 还有怀孕的时候梦到掉进貌似蛇窝,自己被一条大蛇缠身,旁边有很多数不清的小蛇

 2. 我昨天夢到蛇還是巨蟒來追我,追到後面化成人也還是一樣來追我(過程中沒有傷害 只是一直追我)這意味的是什麼?

  我上禮拜也是一樣夢到蛇是眼鏡蛇,超大隻還是黑色的,在我家室內攀爬 我嚇到我跑出去發現牠出現在我家屋頂正中央🐍盤坐。這也意味是什麼?

 3. 昨晚我夢見一條黃首白身的蛇從草叢竄出,我一把抓住牠,把牠的身踩在腳下(兩隻腳都有踩)用手用力扯掉牠的頭。接著拿著蛇頭和蛇身向其他人炫耀。

 4. { 文昌帝君功过革律 淫律补篇 }

   淫律功过条记
   淫律功格
    一昼夜不起淫念:一功。
    不蓄淫书淫画:一功。
    不履邪地:一次一功(现今网络盛行,并非刻意,亦很容易见到色情网站之链接,若能自我自制,即刻远离,一次即可得一功也!)。
    见一美色不留盼:五功。
    居家能节欲:十功。
    时怀圣贤上帝,暗室谨饬:百功。
    完一女婢节:百功。
    当可染境不染:百功(譬如投怀送抱者,或应酬交际自然形成时…)。
    造一部戒淫书:三百功。
    烧一部淫书板:三百功(当今科技发达,每一片光盘皆可为母板,若知毁之,则行功亦速矣!)。
    平生不二色:千功。
   淫律过格
    造淫书淫画流传:无量过(裸露写真集亦算在内,要当明星者,切勿蹈之!)。
    因邪淫害人性命:千过。
    因邪淫堕胎:千过。
    诱奸幼女:五百过。
    淫荡忘身贻父母忧:百过。
    好色致病贻父母忧:百过。
    制淫方:五十过(制淫方者,其过如此,而贩卖淫剂者,其过同制淫方,如:春药、FM2…等,宜戒之!)。
    宿一娼妓:三十过。
    调戏一美色:二十过。
    评一女色:十过。
    家居淫亵非时:五过。
    收藏淫邪图像书词:一日三过(网站中挟杂色情图片者,宜戒之!)。
    作淫诗:一次一过。
    口出淫词:一次一过。
    遇一美色留盼:一次一过。
    辗转一淫念:一时一过。

  女子德行功过略记
   闺门功格
    居处端庄:一日一功。
    不轻行动谨守深闺:一日一功。
    授受不亲:一次十功。
    不轻露言貌:一次十功。
    端庄静好:百功。
    慎举止:百功。
    终身缟綦自安不务华饰:百功。
    毁妆弗饰:百功
  教女贤淑遵闺训:千功。
    苦守节操:无量功。
    遇强暴誓死自全:无量功。
    终身无邪念时刻自持:无量功。
   闺门过格
    陷身失节:无量过。
    堕胎:三百过。
    与人茍接言语:一次十过。
    举止轻佻:一次一过。

 5. { 冥罰淫律 }

  從來惡孽,惟淫為大,陽罪甚重,冥罰尤嚴,為罰極多,爰撮要端,見此篇者,各宜戒勉。

  亂倫之人,永閉地獄,有害人命者,死遭雷擊,戲尸之人,與此同罪。已受陽罰,皆免雷劫,有忠孝事,準抵四分。大善千五,即千五百善亦抵四分。強姦寡婦,當身絕嗣,受苦地獄,歷五百劫,轉為蟲蟻,又五百劫,轉為禽獸,又五百劫,再轉為人,為娼妓身,已受陽罰,免一百劫。有害人命者,罪加五等。有忠孝事,準抵一半,大善五百,亦抵一半。

  謹按:地獄歷劫者,每一劫,即歷一地獄受刑罰之苦一次也。陰司受罪,非比陽世,雖刑罰一次,其身已死,又必使之復還人形,刑戮如前狀,歷劫既滿,此罪始完,如再有他罪,再按罪使受地獄刑罰,嘗見洞冥記中,詳載犯淫孽者,生前如悔改向善,死後自抵除減罪,如至死不改者,死後由一殿解至各殿,須歷受誅心獄、銅人獄、割腎獄、鼠嚙、油釜車崩大小各地獄之罪,若亂倫更入亂倫等獄。或永閉地獄,受諸刑罪。蓋刑罰於淫孽,亂倫罪為特重。以上地獄,各受若干劫,滿後始得轉劫,轉劫者係投生一次,為一劫也。又見金科輯要、輪科輯要二書中,詳列賞善、罰惡各條,而此冥律諸條,亦有減免加等,準抵差別,以見善惡分明不爽毫髮,若參觀金輪二科,暨洞冥記,則因果報應,益信而有徵也。

  誘姦寡婦:二世絕嗣,以上之劫,各歷四百即受苦於地獄,為蟲蟻,禽獸,各歷四百劫。再轉為人,為殘疾身。已受陽罰,免八十劫。有害人命者,罪加四等。有忠孝事,準抵七分。中善五百,亦抵七分。

  調姦寡婦:三世絕嗣,以上之劫,各歷三百即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷三百劫。再轉為人,為貧賤身。已受陽罰,免六十劫。有害人命者,罪加三等。有忠孝事,準抵九分。小善五百,亦抵九分。

  強姦處女:子女淫佚,以上之劫,各歷四百即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷四百劫。再轉為人,為奴僕身。已受陽罰,免一百劫。有害人命者,罪加四等。有忠孝事,準抵一半。大善四百,亦抵一半。

  誘姦處女:二世絕嗣,以上之劫,各二百五即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷二百五十劫。再轉為人,為疾病身。已受陽罰,免七十劫。有害人命者,罪加三等。有忠孝事,準抵七分。中善四百,亦抵七分。

  調姦處女:妻女償還,以上之劫,各歷一百即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷一百劫。再轉為人,為中貧身。已受陽罰,免四十劫。有害人命者,罪加二等。有忠孝事,準抵九分。小善四百,亦抵九分。

  強姦室婦:妻女償還,以上之劫,各三百五即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷三百五十劫。再轉為人,為隸卒身。已受陽罰,免一百劫。有害人命者,罪加三等。有忠孝事,準抵一半。大善三百,亦抵一半。

  誘姦室婦:減壽二紀,抱朴子曰:紀者三百日也,金科輯要則云:紀十二年也。此當以金科輯要凡例之言為準。以上之劫,各歷一百年即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷一百劫。再轉為人,為孤獨身。已受陽罰,免三十劫。有害人命者,罪加二等,有忠孝事,準抵七分。中善三百,亦抵七分。

  調姦室婦:減壽一紀,以上之劫,各歷七十即受苦地獄,為蟲蟻,為禽獸,各歷七十劫。再轉為人,為中貧身。已受陽罰,免二十劫。有害人命者,罪加一等。有忠孝事,準抵九分。小善三百,亦抵九分。

  以上三條(寡婦、處女、室婦)俱屬異姓,若屬親戚,加倍治罪。有服之親,罪次亂倫;若在喪中,罪加三等。無論僕婦,無論奴婢,姦淫之罪,俱照上論。姦事未成,減壽半紀,有害人命者,照成姦論。

  淫一娼妓:減壽半年,染惡疾者,減壽一年,若能改悔,免去減壽,遺一子女,為獸一世,若能改悔,免為走獸。

  漁獵男色:與婦女同。十六以上照處女論,十六以下,照室婦論;挾幼童者,照淫娼論。(此即同性戀者)

  造淫書者:減壽二紀,若有因閱書造成淫害,罪坐已身,書不消滅,永不超生,拍攝淫戲春宮,與此同罪。

  揚一淫事:減壽半紀,若有害人命,減壽一紀;談閨閣者,與此同罪。若能改悔,罪俱減等。

  ■陸判官淫律補篇(判官名之道,宋時人也)

  凡姦淫之事,有用藥打胎,致喪一命者,加倍治罪。

  凡姦淫處女,在十二歲以上者,雖屬誘姦調姦,俱以強姦論,若有害人命者,加倍治罪。

  凡已有子而又置妾者,一人,減壽二年。有功名者,削功名八分,不減壽。

  凡寡婦無意改嫁,而用計誘之者,減壽三年。有意改嫁,免去減壽。

  凡娶一寡婦,留夫家一子女者,減壽二年,子女致死者,減壽一紀。

  凡朋友相見,談淫佚之事者,三次,減壽一月。致人有淫事者,減壽三年;有功名者,罰停遲功名。

  凡路遇美色,目逆而送之,三次,減壽半月。若假託殷勤,實存惡意者,一次,減壽一算。原註:一算三月也。抱朴子曰:算者三日也。金科輯要則云:算者,三年也。此當以原註為準。

  凡喜聽淫戲者,一次減壽三月。有功名者,罰停遲功名。點淫戲者,一次,減壽一算,若有所害,轉獸一世。

  凡喜看淫書者,三次,減壽半月,致生疾病者,減壽三年。

  凡誘人行淫事者,照人所犯之罪減二等,父兄縱子弟行淫者、縱僕類者亦同。

  陸判官云:按此冥罰,各淫罪固難稍寬,而亂倫之罪尤重,無論以卑凌尊,以長欺幼,死後俱入無間地獄。今日世風大壞,犯此者每出於仕宦之家,讀書之子,相染日久,習以為常,迷不知恥,將不知所終。諸神仙不得已,奏明
  玉帝將冥罰明傳陽世,不必隱諱,其有見此冥罰,而知悔改者,減罪。行忠孝者,減罪。積功德者,減罪。若見此篇仍不知改悔,反加毀謗者,定遭惡報或雷擊,或有見此篇遵信而廣傳者,傳一百人,增壽一紀。傳二百人,無子得子。傳三百人,增壽二紀。傳四百人,子孫盛昌。傳五百人,功名連綿。傳一千人,名登赤籙。傳流天下,死後成仙。傳十富豪,抵傳二百人。傳一仕宦,抵傳百人。此皆經孚佑帝君奏明
  玉帝,照准施行。

  謹按:金科輯要,係清咸豐六年,

  文昌帝君降於湖南醴陵縣之擂鼓橋誠盡林,此科原乃
  上帝所定,秘之玉篋,文帝懇求
  玉旨,頒行人世,發明天律,又曰陽律,罰民之惡,降災劫以誅其心。清光緒三年,
  文武二帝,懇蒙
  玉帝准後,頒輪科彰明陰律,核人之罪,有地獄以誅其魂,又經諸仙述輯,凡金科所未盡有者,是書續傳其旨,飛鸞繕稿,普示人間。

 6. { 邪淫好色慘報最速 }

  慚愧生著

  「佛說四十二章經」說:「愛慾之人,猶如執炬,逆風而行,必有燒手之患。」又說:「財色於人,人之不捨,譬如刃有蜜,不足一餐之美,小兒舐之,則有割舌之患。」而古人自勵的箴言中也有一句說道:「求名者,因好色慾而名必敗;求利者,因好色慾而必喪利;居家者,因好色慾而家業必荒;為官者,因好色慾而官業必墮。」讀之不禁令人引以為戒,而吾往昔之諸多親友,因犯邪淫而遭悲慘之報應者,亦屢見不鮮,茲贅述如下,以資證明因果不滅之法則:

  (一)某××(姑隱姓名)少年得志,因營商突獲暴利,不數年即成為暴發戶。在飽暖思淫慾的心態下,登報徵求女會計及女秘書,而且特別垂涎年輕貌美的女孩,其誘姦的方法是以高薪作餌或暗施迷藥,被其姦污者均敢怒不敢言,恐揚醜於報端。不久這位仁兄忽患絕症而暴斃,故鄉的鄉親父母皆謂:「天譴!」

  (二)某××(姑隱姓名)因見鄰居有一遺孀貌美色妍,亡夫留下兩個幼子及偌大的家業。這位仁兄垂涎甚久,欲圖人財兩得,乃以花言巧語誘騙,並施下蒙藥強姦了該孀婦。事後,彼女無奈,只好委身屈就於他。之後,這位仁兄就開始吃、喝、嫖、賭,不務正業。不到三年,就把偌大的家業蕩盡,且常拳打腳踢該婦及虐待其幼子,該婦因冤恨難消,羞見親友而自殺;其子卻幸賴善心人士予以收養。而這位仁兄某日於南下高雄時,在夜深人靜時,醉臥於公路旁,卻被一輛卡車從身上輾過,血肉模糊,慘不忍睹,除身分證外,面目全非,無一可辨認,也無法查出肇事者。於此可見因果報應之速,能不畏哉!

  (三)吾故鄉有一劣紳,十多年前經營地下茶室,艷色遠播,日進斗金。其子頑劣,專結交一些狐群狗黨,十九歲時因幫派結怨,殺人而坐牢。此時其父又因涉嫌誘姦良家婦女及販賣人口之罪被捕坐牢,從此家業便一蹶不振。故知因果報應絲毫不爽。

  (四)又吾嘗認識某××(姑隱姓名)本是一位忠厚篤實的莊稼漢,只因服役時結交惡友,被誘到風化區嫖妓,此後即不能自拔。有人勸他戒掉此一惡習,以免有損陰德,他卻不以為然的大發謬論說:「我出錢,她出肉,這是一種金錢交易,怎麼可以說是損陰德呢?」此君退伍後,因家業素豐,不數年間,竟結婚數次,也離婚數次,且均係女方主動向法院請求撤銷婚姻的,理由是:「男方不能人道」。因男方在服役時,感染梅毒太深,無法痊癒,以致於乾綱不振,可見嫖妓也是損陰德的行為。

  以上例舉數例,以證明因果不昧的道理。而今社會上,黃色電影、錄影帶、小說、淫具、春藥、地下茶室、酒家、舞廳、馬殺雞…等色情場所比比皆是,其敗壞社會善良風氣甚劇,如稍一不慎,即易陷入其中而不自知,甚或無法自拔,而致身敗名裂,家破人亡;如此不但影響自己,更將禍延子孫。能不戒哉!

  常犯邪淫者,依佛經記載,得下列苦報:1、常慮被殺,2、夫婦不睦,3、惡增善減,4、妻子孤寡,5、財產日耗,6、惡事被疑,7、親友誹謗,8、廣結怨家,9、死入地獄,10、妻不貞良。故古人亦云:「勸君莫借風流債,借得快來還得快,你要賴時他不賴。」筆者因年歲愈長愈了悟欲增長福慧,必須先斷除邪淫,否則縱有李白之才,石崇之富,如不斷除邪淫,勢必影響一生的榮枯禍福,結局總是非常悽慘的。(人乘佛刊)

Leave a Reply

Your email address will not be published.